Liên hệ

CHIM TRĨ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: Khu Trưng Vương – Nam Ban – Lâm Hà – Lâm Đồng
Số điện thoại: 0984 398 753 – Hotline: 0984 398 753
Website:chimtridalat.com
Email: chimtridalat@gmail.com

Facebook: Chim Trĩ Trung Việt

Kênh youtube: Chim Trĩ Đà Lạt Trung Việt

Chat ngay Gọi ngay